Svenska hotell rasade i inkomster under april månad, de rasade så mycket som 80% jämfört med sina intäkter under samma period förra året. Utländska besökare stod för den största procentuella nedgången med hela 82% i minskning. Antalet gästnätter för svenska besökare...