White Guide hyllar kocken och krögaren Malin Söderström (Moderna Museets restaurang och The Fishery), för en Långtida Betydelsefull Gastronomisk Gärning. Motiveringen lyder: För att med en jordnära matfilosofi under många år ha varit en inspirerande förebild i en mansdominerad kockvärld genom både tävlingsengagemang,...