Redovisa ursprung på kött

Nu ska det bli det lättare för dig som konsument att veta var ditt kött kommer ifrån. Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att införa föreskrifter som kräver att restauranger och storhushåll informerar om köttets ursprungsland. Detta beslut syftar till att främja djurvälfärd och öka Sveriges självförsörjningsförmåga. Uppdraget inkluderar att informera om ursprunget för nötkött, fläskkött, lammkött, getkött och kycklingkött som serveras på restauranger och i storhushåll. Regeringen vill minimera den administrativa bördan för företag och kommuner genom att göra det möjligt att t.ex. kunna ge informationen muntligt till gästen som efterfrågar ursprungslandet.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning. Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Senaste numret