Visit Sweden får 20 miljoner för Svemester-satsning

Visit Sweden får ett utökat regeringsuppdrag för att vara med och bidra till nystarten av svensk besöks- och turistnäring, som påverkats negativt i samband med Coronapandemin. Målet är att få fler svenskar att välja Sverige som resmål. “Uppdraget är en oerhört viktig och välkommen satsning från regeringens sida och vi inleder arbetet med åtgärder och insatser för 2021 så snart som möjligt”, säger Visit Swedens VD Ewa Lagerqvist. Målgruppen för satsningen är både svenskar och potentiella turister från våra grannländer.”Detta gör att Visit Swedens insatser hjälper svenska företag att växa, nå nya marknader samt utveckla sin kompetens och innovationsförmåga och stärker Sveriges konkurrenskraft” avslutar Ewa Lagerqvist.

Foto: Apelöga/Visit Sweden

Senaste numret