“Vi vill öka takten på restaurangnäringen mot en hållbar utveckling”

Hallå där Melanie Sjögren, Hållbarhetsansvarig på Stockholm Gas, som tillsammans med White Guide driver innovationsprogrammet 100%Cirkulärt med sista anmälningsdag 22 oktober.

Vilken förändring vill ni åstadkomma med 100%Cirkulärt? “Vi vill öka takten på restaurangnäringen mot en hållbar utveckling. Det finns flera som idag ligger i framkant när det gäller hållbarhetsfrågorna och andra har svårt att komma igång. Hållbarhetskraven från omvärlden blir snabbt högre och gästernas förändrade och alltmer varierande livsstilar kräver ständig förnyelse. Med detta innovationsprogram och pris vill vi hjälpa restaurangbranschen att förverkliga sina långsiktiga visioner, mål och ambitioner i tre katergorier; innovation, hållbarhet och gästupplevelse. Ett av målen med 100%Cirkulärt är också att detta ska spridas till flera i branschen och att man kan ta lärdom av varandra, dvs att det ger en större samhällsnytta”.

Vad exakt kan Stockholm Gas bidra med? “Stockholm Gas är initiativtagare i samarbete med White Guide till 100%Cirkulärt. Jag är Hållbarhetsansvarig och sitter med i juryn. Vi har en fantastisk kompetens i både juryn och Advisory board och tillsammans blickar vi nu framåt med detta pris. Stockholm Gas levererar bl a 100% biogas till Stockholms många restauranger. Biogas är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall i form av matrester, avloppsslam och restprodukter från jordbruk och industri ger en högvärdig och klimatneutral energi. Biogasen kan man sedan laga mat med, värma brasor och utomhusserveringar och matavfallet kan sedan bli till ny biogas. Dessutom återförs viktiga näringsämnen till jordbruket och efterfrågan på ekologiska mat möts. Biogas är ett ultimat exempel på biobaserad cirkulär ekonomi. Vi tycker det känns bra att kunna hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt.”

Vilken är den största utmaningen för restaurangbranschen idag, ur ett hållbarhetsperspektiv? “Utmaningarna är många och stora, allt ifrån hållbar matlagning, resurs- och energieffektivisering till personalomsättning, värdegrunder, krav och upplevelser från gäster. Restaurangbranschen behöver draghjälp här. Genom att tillämpa cirkulära affärsmodeller och hållbar mathållning har restaurangerna potential att dra med sig många andra delar av matsystemet. Vi vill underlätta för restauranger att ta på sig den rollen.”

Senaste numret