Västra station i Malmö blir restaurang

Västra station uppfördes 1898 längs järnvägen mellan Malmö och Ystad. På järnvägen kördes både gods- och persontrafik och Västra station fungerade som station med vänthall för passagerarna. Järnvägen lades ner 1955 och stationsbyggnaden har använts till lite av varje. Nu ska den bli restaurang och kontor.

Mitt emot ligger Malmö Live och strax intill det 19 våningar höga bostadshuset Tenoren. Även själva stationsbyggnaden har under åren genomgått en hel del förändringar, men får ändå anses välbevarad och en god representant för de offentliga byggnader som uppfördes i Malmö under slutet av 1800-talet.

När Västra station nu byggs om och restaureras ska den till stor del återställas till sitt ursprungliga utförande och bygglovsansökan utgår från originalritningarna.

– Nu öppnar det gamla stationshuset för Malmöborna igen och bidrar till stadsutvecklingen i området med liv och rörelse. Och Västra hamnen knyts allt tätare ihop med innerstaden, kommenterar Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden detta i ett pressmeddelande.

Senaste numret