Varsel och uppsägningar i besöksnäringen: 20 000

Visitas vd Jonas Siljhammar ger en aktuell bild av situationen i hotell- och restaurangbranschen som uppstått till följd av coronavirusepedemin.

Text: Pär Bergkvist

Vilken är er bild av situationen just nu?
– Coronavirusets spridning har slagit mycket hårt mot besöksnäringen. Situationen är väldigt allvarlig till följd av minskat resande och stora avbokningar. Hotell- och mötesnäringen tillhör de delar av näringslivet som först drabbas hårt och nu slår det stenhårt mot restaurangerna. Vi har redan idag varsel samt avslutade anställningar som omfattar ca 20 000 personer.

Vilka insatser och verktyg har ni till förfogande i såna här situationer?
– Visita som organisation är väl rustade för att kunna ge våra medlemmar rådgivning och service. Vi samtalar dessutom med politiska företrädare för att få till politiska åtgärder för att lindra effekterna. Vi välkomnar de åtgärder som politikerna presenterat, det ligger i linje med vad vi föreslagit i vår dialog med politikerna. Vi fortsätter dialogen med politikerna och vi kräver mer för att hjälpa vår bransch.

Har ni någon bild av / prognos på hur många av era medlemmar som inte kommer att klara av detta och gå i konkurs?
– Vi har redan flera hundra varsel som omfattar 6000 personer och dessutom information om ytterligare 4000 personer innan veckan är slut. Utöver detta har fler än 10 000 tillfälliga anställningar, provanställningar avslutats. Läget för besöksnäringen är väldigt ansträngd just nu. Ju längre detta pågår desto värre blir konsekvenserna.

Kan ni ge någon siffra på hur många som hör av sig till er idag, jämfört med ”normala” tider?
– Vi har fått in 1100 samtal och mejl förra veckan bara till den arbetsrättsliga avdelningen, nu har trycket ökat ytterligare. Det är ett väldigt hårt tryck inte minst på vår jourtelefon dit medlemmar hör av sig för att få råd i olika frågor.

Hanterar ni detta på befintlig personal, eller måste Visita ta in extra personal?
– Vi har kallat in extra personal och disponerat om befintliga resurser, allt för att ge våra medlemmar bästa möjliga service.

Vilket besked vill ni ge till era medlemmar just nu?
– Vi finns här för er. Vi svarar på frågor, och ger rådgivning. Besök gärna vår hemsida för att få uppdaterad information om vad som gäller.

Senaste numret