Vapiano-restauranger i konkurs

Bolagen bakom tre svenska Vapiano-restauranger har försatts i konkurs. Vapiano Sweden AB är huvudbolag till alla Vapiano-restaurangerna som var och en  placerats i eget bolag. Konkurs inleddes den 8 april för enheterna i Skrapan på Södermalm, Kungsbron samt i Täby centrum – alla i Stockholmsområdet. De tre bolagen hade totalt 120 anställda.

Senaste numret