“Vaccinationsbevis på krogen är mycket bra!”

Restaurangvärlden fick en pratstund med professorn och vaccinforskaren Matti Sällberg om restriktionerna som drabbat restaurangbranschen under pandemin.

Vad tycker du generellt om regeringens restriktioner på krogarna?

– Jag tror det är svårt att avgöra effekt av enskilda åtgärder, man skall se dem som en helhet. Det viktigaste är att alla är medvetna om smittrisken. Ju närmare man är vilt främmande människor på en liten yta, desto större risk för smitta. I restaurangerna träffas folk från olika sammanhang och olika delar av stan, landet och till och med världen, då finns det alltid en risk för att någon är smittad. Och ju längre tid man sitter många tillsammans inomhus, desto större smittrisk. Om många människor träffas på en liten yta inomhus, under lång tid, har man maximerat smittrisken. De norska julborden är ett lysande exempel på detta. Men genom att man glesar ut människor går det att ha lite mer business as usual, vilket borde vara värt för restaurangerna jämfört med att ha stängt.

Hjälper åtgärderna långsiktigt?

– ”In the long run” verkar det inte spela så stor roll vilka åtgärder man har vidtagit, om man jämför internationellt, men man kan ha tillfälliga åtgärder för att minska smittbelastningen. Två miljoner svenskar är fortfarande inte vaccinerade och om de trillar in på sjukhusen kommer vården att haverera. Här måste vi ta ett gemensamt ansvar för att inte överbelasta sjukvården, för om vi gör det, kommer folk att dö även av andra sjukdomar, bara för att för att sjukvården är överbelastad.

Om vi då går in på de enskilda åtgärderna, hur verksamma, eller overksamma, anser du att följande regler är, i händelse av en pandemi? ”Mat och dryck får endast serveras till personer som sitter ner.”
– Jag tror att detta har en bra effekt; att trängsel i barer kan undvikas är sannolikt något som minskar risken för smitta. Vitsen är att begränsa antalet personer. Alla som har sittplats får beställa – det är lätt för alla att förstå. Det gäller generellt att ha enkla, tydliga regler som funkar.

Den tidigare regeln som begränsade antalet personer vid varje bord till max 4 stycken, vad tycker du om den?
– Det är en rimlig restriktion. De flesta familjer består av runt fyra personer; tillåter man i stället fem, sex, sju personer, då kommer det säkert folk från andra familjer, eller från andra sammanhang. Visst blir det lite knöligt och är man en familj på fem personer tycker man säkert att det är tråkigt, men ånyo – det är en enkel restriktion, en markering för att det ska bli så tydligt som möjligt, och det är ju bättre att få gå ut och äta färre tillsammans än att inte få gå ut och äta alls. Det gynnar alla.

”Ingen servering av alkohol efter kl. 22. Alla restauranger måste stänga senast 22:30.”
 – Det är svårt att gissa hur verksam denna regel var, men rimligen leder minskad onykterhet till mindre spridning. Om folk blir för packade, följer de inga restriktioner över huvud taget. Genom att tillåta att restaurangerna håller öppet och säljer alkohol har de ändå en möjlighet att tjäna pengar. Det är en rimlig kompromiss som gör att det går att ha ett öppet samhälle, samtidigt som den ger skydd mot den värsta smittspridningen.

”Ingen servering av alkohol efter kl. 20. Alla restauranger måste stänga senast 20:30.”
– Här gäller det att anpassa gränsen efter hur stor smittspridningen är. Om den är tillräckligt stor, kanske det är säkrast att stänga restaurangerna helt.

”Det måste vara minst en meter mellan varje sällskap.”
– Smittsamheten minskar när avståndet ökar, men du kan inte heller ha två meter mellan varje sällskap i en restaurang, för då får du kanske bara in två sällskap. Det här är ånyo en kompromiss för vad som är rimligt att göra. Kan man hålla den där metern, tror jag att man kommit en bit på vägen.

I Sverige har vi, till skillnad från Danmark och många andra länder i Europa, inget munskyddskrav på krogen. Hur ser du på det?
– Man kan ju fråga sig hur bra munskydd fungerar på en restaurang, där folk sitter och rycker dem upp och ner. Personalen är en annan sak, den går ju runt bland gästerna och utsätter sig för en rejäl smittorisk. Men det beror också på vilket skydd man har. De vanliga kirurgiska (ofta blå eller gröna) skyddar framför allt andra än en själv, medan de säkraste (FFPII och FFPIII) andningsmaskerna skyddar både en själv och andra. De är i gengäld ganska jobbiga att gå omkring i. I kollektivtrafiken tycker jag att vi under rusningstid borde bli mycket bättre på att använda munskydd, om inte annat för att de – när det blir trångt – ger en signal om att smittspridning pågår.

Hur ser du på vaccinbevis på krogen?
– Det är mycket bra eftersom det är enkelt, rationellt och uppmuntrar folk att vaccinera sig. Vaccinationerna är verkligen A och O – de skyddar ju även både de vaccinerade och de ovaccinerade.

Foto: Erik Flyg, Karolinska Institutet

Senaste numret