Utesluter inte mer omfattande nedstängningar

Restaurangvärlden fick en exklusiv intervju med finansminister Magdalena Andersson om läget just nu och om vilka planerade ekonomiska åtgärder som väntar.

Kan du ge besked till restaurangägare och krögare angående nya stödpaket eller ekonomiska åtgärder, det som utlovades i slutet av 2020?

”Under 2020 har vi vidtagit krisåtgärder för över 250 miljarder. Nu i veckan har vi gett besked om ytterligare åtgärder för att rädda jobb och företag. Det handlar om en förstärkning av korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd. Vi tidigarelägger också nedsättningen av arbetsgivaravgifter och eftersom restauranger har många unga anställda kan det bli en viktig avlastning för branschen. I början på februari kommer också tre månaders skatteanstånd att kunna betalas ut på skattekontona.” 

Det nya förslaget med förstärkt korttidspermittering  (80% januari-mars 2021), vilken effekt tror ni att detta kan få?

”Syftet är att rädda svenska jobb och företag genom krisen. Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade sedan krisen inleddes. Det har räddat många anställda från risken att bli arbetslösa och hjälpt många företag att övervintra krisen. Med de förstärkta nivåerna vill vi stötta ännu mer.”

Varför tillämpas detta först fr om 1 januari 2021 och inte retroaktivt?

”Eftersom en tillämpning av korttidspermittering kräver avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare är det inte möjligt med en längre retroaktivitet än från början av den månad stödet kommuniceras.”

Vilka verktyg har du i din verktygslåda; vilka andra åtgärder kan bli aktuella?

”Åtgärderna vi har vidtagit har varit historiskt stora i sin omfattning och de flesta stöd till jobb och företag är helt nya. Vi befinner oss fortfarande mitt uppe i en kris och jag har hela tiden varit tydlig med att vi inte utesluter åtgärder. Vi jobbar just nu intensivt med ytterligare stöd.” 

Den nya pandemilagen antogs nyligen, även socialutskottets förslag om ekonomisk kompensation till drabbade företag gick igenom. Varför motsatte sig S, V och MP förslaget?

”Alla partier är överens om att företag ska få stöd vid en nedstängning, däremot har vi en diskussion om hur sådana stöd ska beslutas. Regeringen menar att det är mest ändamålsenligt att göra det i vanlig ordning, dvs i ett budgetbeslut i riksdagen. En ersättning som skrivs in direkt i pandemilagen riskerar att ge upphov till svåra och långa rättsprocesser. Det skulle bli krångligt och osäkert för svenska företag och i värsta fall leda till återbetalningskrav längre fram.”

Och om det blir mer omfattande nedstängningar är du beredd att sätta in ytterligare stödåtgärder?

“Ja, tidigare stödåtgärder räcker inte vid en kraftig nedstängning och regeringen jobbar därför med ytterligare åtgärder, om det blir aktuellt med nedstängningar.”

Vad tycker du personligen är det svåra med att stötta besöksnäringen i allmänhet och restaurangbranschen i synnerhet; finns det hänsyn att ta som gör denna branschen speciell?

 ”Normalt sett i en ekonomisk kris använder man konsumtionsstimulanser för att få igång efterfrågan. Men under pandemin har det verktyget inte kunnat tillämpas eftersom det riskerar att öka smittspridningen. Därför jobbar vi istället främst med att lyfta av kostnader från drabbade företag. Hotell- och restaurangbranschen är en bransch som drabbats oerhört hårt av pandemin. Därför tycker jag det är bra att hotell- och restaurangbranschen tillsammans med kultur- och eventbranschen är de som fått ut mest statligt stöd per anställd.”

Restaurangbranschen själv har inkommit med många egna förslag, bl a möjlighet att permittera upp till 100 procent, frysta amorteringar, borttagen moms, slopade arbetsgivaravgifter och amorteringsfria nödlån. I vilken utsträckning lyssnar du på vad branschen tycker?

 ”Under hela krisen har min ingång varit att lyssna på företagare, branschorganisationer, fackförbund, forskare och alla som kommer med förslag. Vi tar till oss av idéerna, analyserar dem och går vidare med förslag som bedöms lämpliga. Vi befinner oss mitt i en pågående kris och jag utesluter inga åtgärder. Som finansminister har jag ett ansvar att vi både kan ta Sverige genom krisen och att det finns pengar för att återstarta ekonomin samt ta tag i de brister i välfärden som pandemin tydligt har visat på.”

När gick du själv på restaurang senast?

”Nu i veckan åt jag i regeringens lunchmatsal, som drivs av Sabis. Jag längtar verkligen till att kunna träffa mina väninnor och äta en sen middag på restaurang. Nu lägger vi full kraft på att vaccinera svenska folket så fort det bara går, så att vi snart kan lätta på restriktionerna.”

Så det blir mycket take away i dessa dagar?

”Ja, det blir mer take away än vanligt. Senaste gången jag köpte hämtmat var för några dagar sedan när min man och jag köpte pizza från vår lokala pizzeria.” 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Senaste numret