Systembolaget förlorade

Systembolaget förlorade i Högsta domstolen. Igår kom HD:s dom mellan Systembolaget och det danska bolaget Winefinder som marknadsför och säljer vin till den svenska marknaden. Högsta domstolen anser att Winefinders bolag inte har bedrivit detaljhandel i strid med den svenska alkohollagen. Bolagen ska därför inte förbjudas att marknadsföra alkoholdrycker. Domstolsprocessen har varit lång. Det var 2019 som Systembolaget drog Winefinder inför rätta med kravet att Winefinder ska sluta marknadsföra och sälja vin i Sverige. Under hösten 2020 kom Patent- och marknadsdomstolen fram till att Winefinder bröt mot lagen, men domen ändrades i Patent- och marknadsöverdomstolen och nu slår alltså HD fast att Winefinder faktiskt får sälja alkohol i Sverige. Domen öppnar upp för andra aktörer att sälja och leverera alkohol online till svenska folket. Från politiskt håll väntas nu lagändringar som hindrar den här utvecklingen. I går meddelade Winefinders Vd och huvudägare. Alex Tengvall att deras sajt kraschat efter domen offentliggjordes.

Senaste numret