Svenskt Kött och Tala Smak tar fram smakord för kött

Många tycker att det är gott med kött men få kan beskriva hur det smakar. Däremot är det lätt att ta till värdeomdömen som ”jättegott”, som är vårt vanligaste smakord.

Men det en del tycker är gott uppskattas inte av andra. Värdering är subjektivt och individuellt. Alla skulle ha glädje av gemensamma smakord som är objektivt beskrivande och som alla förstår, resonerar Svenskt Kött som därför har tagit initiativ till att ta fram användbara beskrivande smakord för gris-, nöt- och lammkött. Syftet är att konsumenterna ska kunna göra bättre val utifrån vad köttet har för smakegenskaper.

Uppdraget har lagts på Tala Smak som arbetar med att utveckla ett matspråk som alla kan använda och som fungerar på alla slags råvaror, samtidigt som det är väl förankrat i aktuell sensorisk forskning.

– Detta är ett långsiktigt projekt, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött i ett pressmeddelande. Vi ska successivt kartlägga vad som är de grundläggande smakprofilerna i de olika köttslagen och även vad som skiljer olika styckdetaljer åt och vilka bakgrundsfaktorer som påverkar smakegenskaperna.

Senaste numret