Stureplansgruppen förlorar tvist mot norskt försäkringsbolag

Det är deras krog Sturecompagniet i Stockholm som förlorat en tvist mot det norska försäkringsbolaget Gjensidige om vad en epidemiförsäkring täcker, skriver Dagens Juridik. ”Sturecompagniet ansåg att myndighetsingripandena tvingat Sturecompagniet att stänga ned sin verksamhet eller i vart fall inskränka verksamheten. Gjensidige höll inte med och ansåg att en total nedstängning var ett val som nattklubben själv tagit”, skriver Dagens Juridik. Stockholms tingsrätt ger nu försäkringsbolaget rätt. Det parterna är oense om är betydelsen av uttrycket ”myndighetsingripande”. I försäkringsvillkoren finns heller ingen definition av detta. Krogens ägare Stureplansgruppen döms att betala motpartens rättegångskostnader på drygt 1 miljon kronor, men koncernen siktar på att överklaga domen.”Vi kan konstatera att tingsrätten inte gått på vår linje. Såklart är vi besvikna och sannolikt kommer vi att överklaga domen till hovrätten. Det finns goda argument till stöd för vår sak och förhoppningsvis kommer hovrätten att ändra domen om vi överklagar. Oavsett utgången i målet är det emellertid viktigt att komma ihåg att försäkringarna endast är en del av lösningen på den situation som serveringsställen försatts i på grund av införda restriktioner. Vi efterfrågar alltjämt ytterligare riktade stöd från Staten till drabbade företag.”, säger Sofie Storckenfeldt, chefsjurist på Stureplansgruppen.

Senaste numret