Strejken avblåst

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Visita har kommit överens om nya kollektivavtal för majoriteten av alla hotell- och restauranganställda. Avtalet ger 1650 kronor på 36 månader. Det ger 540 kronor mer i månaden för en heltidsanställd första året, 550 kronor andra året och 560 kronor tredje året.

Avtalet innehåller LO-samordningens låglönesatsning och gynnar samtidigt anställda med utbildning och yrkeserfarenhet lönemässigt. Det går inte längre att hyvla anställdas arbetstid från en dag till en annan. HRF fått igenom att anställda får rätt till omställningstider som också finns i Lagen om anställningsskydd (LAS), skriver HRF i ett pressmeddelande, och fortsätter:

− Vi har kämpat hem låglönesatsningen med hjälp av hårt arbetande HRF:are och våra systerförbunds stöd, säger Malin Ackholt, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket (HRF). Vi har lappat ihop några gapande hål i anställningstryggheten och fått igenom omställningstid vid hyvling. Men vi måste också ha förändringar i lag som sätter definitivt stopp för hyvling av arbetstid.

HRF har länge drivit på för att förbättra arbetsmiljön för hotellstädare. En färsk forskningsrapport från Arbets- och miljömedicin Syd (AMM) visar att hotellstädare löper en väldigt stor risk att drabbas av belastningsskador. Nu har HRF fått igenom att en partsgemensam arbetsgrupp ska arbeta med att kartlägga hotellstädares arbetsmiljö i syftet att skapa en hållbar och sund arbetsorganisation inom hotellstäd.

Avtalet i korthet

 • Avtalet är på 36 månader.
 • Avtalet ger 1650 kronor. Fördelat per heltidsanställd ger det:
  540 kronor/månad år 1
  550 kronor/månad år 2
  560 kronor/månad år 3
 • Anställda med yrkeserfarenhet premieras lönemässigt.
 • Övriga ersättningar i avtalet höjs med 6,5 procent.
 • Tydligare skrivningar som ska förhindra att anställningsformen enstaka dagar överutnyttjas.
 • Så kallad hyvling kan inte längre ske från en dag en annan. Nu får den anställde ökad trygghet genom en omställningstid motsvarande uppsägningstiden i LAS.
 • Tydligare skrivningar för att undvika schemaförändringar med kort varsel och långa arbetspass.
 • En partsgemensam arbetsgrupp ska kartlägga hotellstädares arbetsbelastning. Syftet är att förbättra hotellstädares arbetsmiljö.
 •  Säkerhetsarbetare inom fjällvärlden (pistörer och skidpatrullarbetare) ska placeras i lönegrupp 1, vilket innebär att yrkesgruppens utbildning och ger högre lön.

Senaste numret