Smart, reko & stabilt

Smart, reko & stabilt  – hållbart retursystem nu även i restaurang och storkök

Ingen mer tidskrävande hantering av färskvaruleveranser! Vassa kartongkanter och smuts från dammiga emballage blir ett minne blott när nu även restauranggrossisterna börjar använda sig av Svenska Retursystems smarta returlådor.

Victoria Lindh, projektledare för Restaurang & Storkök på Retursystem, berättar att responsen är positiv och att servicen är något som har efterfrågats.

– Det här är ju en vinst för alla inblandade! För att bara nämna några fördelar så minskar returlådesystemet matsvinnet eftersom lådorna skyddar känsliga råvaror. Det sparar dessutom tid vid uppackning när det inte krävs någon vidare hantering av lådorna.

Lådorna cirkulerar från producent till slutkund via grossisterna i ett system där inget lämnas åt slumpen. Victoria förklarar hur hållbarhet genomsyrar verksamheten och att systemet med returlådorna innebär stora vinster för miljön.

– Vi räknar med besparingar på 219 g koldioxid per returlåda, så det blir definitivt en skillnad för branschen!

Systemet med lådorna fungerar tack vare ett smart pantsystem. Det är alltid mottagaren som betalar panten, 40 kr per låda. Restaurangerna krediteras så snart de tomma lådorna kommit tillbaka till grossisten. När lådorna därefter skickas tillbaka till Retursystems logistikanläggningar så tvättas de och ses över noggrant. De lådor som gått sönder och inte kan lagas på plats mals ner och blir till nya lådor.

Läs mer på Retursystems hemsida!

Senaste numret