Slaktkyrkan – ny klubb i Slakthusområdet

Slakthusområdets Hus 8, Stockholm, som en gång rymt tarmrenseri och dyngbod där järnvägen passerade genom huskroppen, ska bli en klubb- och kulturlokal som öppnar i februari 2018. Klubben kommer att gå under namnet Slaktkyrkan eftersom rummets karaktär för tankarna till ett kyrkorum. Kanske är det också en blinkning till Köttbyn i Köpenhamn.

Det ursprungliga huset lämpar sig verkligen för kulturverksamhet med sin stora rymd och taklanternin. Det är fantastiskt att lokalerna blir tillgängliga för allmänheten, säger ansvarige arkitekten Klas Eriksson på AIX Arkitekter i ett pressmeddelande och ansvarig antikvarie Lina Karlsson berättar vidare.

– De över 100 år gamla originalritningarna och fotografierna har varit ett viktigt stöd under arbetet.

Hela området är under omvandling inom ramarna för utvecklingsprojektet Söderstaden vilket innebär att vissa hus från senare delen av 1900-talet rivs för att ge plats åt nya bostäder medan äldre bebyggelse byggs om för att användas av bland annat restaurang- och kulturverksamhet.

Senaste numret