Sjukskrivningar ökar i restaurangbranschen

Nu ökar sjukfrånvaron markant. Allt enligt en undersökning av 89 000 anställda i Sverige, gjord av Quinyx.
Inom hotell och restaurang har andelen som sjukskrivit sig ökat med 39% och de som sjukskrev sig hade i genomsnitt 25 sjuktimmar i mars.

Foto: iStock

Senaste numret