“Senfärdigt, ryckigt och kortsiktigt”

INTERVJU – Restaurangvärlden fick en intervju med Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson om hur krisen påverkat besöksnäringen i Sverige.

Vilka åtgärder som berör vår bransch, tycker ni är viktigast och i så fall varför?

Det är viktigt att så många företag som möjligt kan övervintra krisen, för att undvika att livsverk raseras och att ännu fler blir arbetslösa. Moderaterna har tagit initiativ till merparten av de ekonomiska stöden. Både korttidspermitteringen och omställningsstödet har hjälpt till att rädda jobb. Nedstängningsstödet har inte använts ännu. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga sänker kostnaderna för bland annat restaurangbranschen.

Är det någon av ovanstående åtgärder som M skulle vilja förstärka ytterligare, eller ta bort helt?

Moderaterna har genomgående drivit på för ökat statligt stöd. T.ex. var det efter ett initiativ från oss som regeringen utökade ersättningsnivån i omställnings- och omsättningsstöden till 90 procent, mot tidigare 70–75 procent. När det gäller nedstängningsstödet vill Moderaterna att även lönekostnaderna ska ersättas vid nedstängning, det är ju en betydande del av ett företags fasta kostnader. Vi vill också att det under vissa omständigheter ska vara möjligt att permittera personer som anställts under 2020. 

Om ni varit i ledande position, vad hade ni gjort annorlunda?

Stöden hade varit mer omfattande. Vi föreslog stöd på upp till 100 miljarder kr per månad under våren, stöd som hade återupptagits under den andra vågen. Det hade gjort skillnad inte minst för besöksnäringen. Vi hade också fått stöd på plats betydligt snabbare, vi har som sagt drivit regeringen framför oss hela denna tid. T.ex. fick vi igenom i riksdagen att regeringen skyndsamt ska återkomma med förslag på hur korttidspermitteringen även ska kunna nyttjas av säsongsberoende företag, som ofta finns i besöksnäringen. Regeringen har inte tagit in villkoren för många företag. Det har varit ett senfärdigt, ryckigt och kortsiktigt agerande från regeringens sida.

Det finns ett glapp mellan åtgärder som genomförts och stödpaketen – ett glapp som drabbar småföretagarna hårt. Hur ställer ni er till det?

Regeringen inser inte de små företagens betydelse, utan utgår från att dessa kommer att återuppstå efter krisen. Gången har genomgående varit att Moderaterna har tagit initiativ, sedan dröjer det till att regeringen håller en presskonferens, sedan dröjer det ytterligare – upp till flera månader – till att regeringen fattar det formella beslutet. Sedan dröjer det ytterligare för myndigheterna som administrerar stöden att få sina system på plats. Det är helt klart så att regeringen har misskött sitt uppdrag.

Det var Moderaterna som drev igenom att landets 600 000 enskilda firmor skulle omfattas av stödpaketen. Finns det liknande frågor ni driver idag som ni försöker få gehör för?

Det finns flera sådana frågor. Vi fick nyligen igenom en betydligt lägre ränta på anstånd med skatteinbetalningarna, där regeringens förslag låg betydligt högre. Att lönekostnader ska ingå i nedstängningsstödet har vi inte fått gehör för än. Vi vill också att det under vissa förutsättningar ska vara möjligt att permittera personer som anställts under 2020.

Varför har Sverige inte lyckats bättre med att rädda jobben och hålla ner arbetslösheten – trots att vi INTE stängt ner som våra grannländer?

Stöden har kommit på plats för sent, har varit för små och för hårt kontrollerade. I vartenda led tar det för lång tid. Om företag ska vänta åtta månader på utbetalningar är det klart att de får svårare att behålla sin personal. Sverige hade också en relativt hög arbetslöshet före krisen, som nu ökat ytterligare. I EU är det nu endast Grekland, Spanien och Italien som har en högre arbetslöshet än Sverige.

Besöksnäringen i allmänhet – och restaurangbranschen i synnerhet är en sårbar bransch med låga marginaler, samtidigt som man har många unga och nyanlända på lönelistorna. Vad är ert besked till vår bransch inom den närmaste framtiden? Vad ska man göra för att överleva?

Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att rädda jobb och företag – genom att lägga fram förslag och försöka samla stöd i riksdagen. Vi har bra kontakter med branschen och förstår den mycket svåra situation som många befinner sig i. Häromveckan la vi fram ett förslag som skulle kunna innebära mycket snabbare utbetalningar, men tyvärr lyckades vi inte få stöd för det.

Senaste numret