Rökning på uteserveringar kan bli förbjuden

Regeringen håller på att fatta ett beslut om en ny lagrådsremiss som bland annat skulle innebära att det blir olagligt att röka på uteserveringar, enligt DN. Rökförbudet skulle även omfatta andra platser, till exempel kollektivtrafikens hållplatser, idrottsplatser och lekparker.

Lagrådsremissen uppges också gälla andra delar av tobakslagen, bland annat påverkas lagen om handel av tobak samt en del av marknadsföringen av tobak.

Den nya lagen väntas träda i kraft 1 januari 2019.

Foto: På bilden syns Sturehofs populära uteservering.

Senaste numret