Operakällaren satsar på Brain Food

Operakällarens Stefano Catenacci har tillsammans med neurodesignern Isabelle Sjövall komponerat en konferens- och mötesmeny som boostar hjärnans funktioner och främjar välmående, de kallar den Brain Food.

– Trots att hjärnan bara utgör cirka 2% av vår totala kroppsvikt förbrukar den omkring 20-25% av kroppens totala energi. Då förstår man vilken viktig och central roll hjärnan har för vårt generella välmående. Jag ser en tydlig trend där arbetsgivare önskar erbjuda medarbetare mer hälsosamma alternativ för att öka välmående. Därför presenterar jag tillsammans med Operakällaren Brain Food, säger Isabelle Sjövall.

Till grund för menyn ligger växtbaserade ingredienser som skapar goda förutsättningar ur ett hälsoperspektiv och tar hänsyn till miljön. Många ingredienser till Brain Foodmenyn är rika på näringsämnen som bidrar till ökad prestation och välmående. Ambitionen är att mötesgästerna ska orka längre och mer.

– När jag skapade menyn har jag tillsammans med Isabelle Sjövall inspirerats av den italienska livsstilen, vilket för oss innebär att vi inte utesluter livsmedel. Vi försöker istället hitta en variation och ett klokt helhetstänk kring menyn. Vi vill inte komma med pekpinnar utan ser snarare på Brain Foodmenyn som en extra boost i konferensupplevelsen, Stefano Catenacci.

Senaste numret