Oaxen Krog prisas för sin vinlista

The World’s Best Wine Lists Awards gav i slutet av 2018 Oaxen Krog tre stjärnor i kategorin“Jury Prizes”. För att uppnå detta högsta betyg måste vinlistan ha en exceptionell bredd och djup och innehålla en bra blandning av årgångar, kvalitet och stil. Den ska också uppvisa en äkta passion och vision. I juryns motivering nämns bland annat att “den samverkan med naturen som maten präglas också återfinns i vinvalen som uteslutande innehåller gamla världens viner från både kända och i majoritet mindre kända producenter.


Senaste numret