Ny livsmedelsorganisation för matinsekter

För att underlätta arbetet med att ta fram ett tydligt regelverk kring ätbara insekter och garantera att det är ett säkert livsmedel har nio svenska insektsmatsföretag påbörjat processen att bilda en branschorganisation. Organisationen, som får namnet Insektsföretagen, ska jobba för att lägga grunden till en ny, hållbar och klimatsmart industri för det nya livsmedlet ätbara insekter.

– En viktig del av arbetet den första tiden blir att sätta upp riktlinjer för vilka krav som ställs på olika insekter som råvara vid import och produktion samt hur vi på ett säkert sätt saluför nya livsmedelsprodukter. Precis som det har tagits fram riktlinjer för branschen i vårt EU-grannland Finland, vill vi tillsammans med Livsmedelsverket jobba fram bra och tydliga riktlinjer här, säger Ellen Gellerbrant, tillförordnad talesperson för den nya branschorganisationen.

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen välkomnar initiativet:
– Insekter är en spännande proteinkälla med stor framtidspotential. Det finns många duktiga och seriösa svenska insektsmatentreprenörer och Livsmedelsföretagen välkomnar bildandet av branschföreningen Insektsföretagen. Vi hoppas att insekter så snart som möjligt kan klassas som livsmedel så att dessa företag också kan rymmas inom vår organisation och bli en del av Sveriges fjärde största industri, säger Rasmus Bäckström, ansvarig exportfrågor och delbranscher hos Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket har meddelat att man i början av december kommer att ge besked om huruvida Sverige ska att tolka gällande EU-lagstiftning så att hela insekter godkänns som livsmedel – en tolkning som redan görs i Danmark och Finland.

Senaste numret