New Yorks dyraste restauranger blir ännu dyrare

Två av New Yorks dyraste restauranger  – Daniel Humms Eleven Madison Park och Thomas Kellers Per Se – har blivit ännu kostsammare i år, skriver eater.com. Ökningarna beror delvis på att staden har höjt minimilönerna. De beror också på att summan restaurangerna måste betala sina chefer för att utesluta dem från övertidsberättigande höjts kraftigt. Detta har gjort att även många övriga anställda begärt höjda löner. Och dessa ökade kostnader har lett till ökade priser för konsumenterna.

Eleven Madison Park har höjt sina avsmakningsmenyer med $20 till $315, inklusive dricks. Thomas Kellers Per Se har höjt priset på sin niorätters avsmakningsmeny med $15 till $340, inklusive dricks.

Läs hel nyheten HÄR.

 

Senaste numret