Konkurserna ökar igen

Färsk statistik från UC för november månad visar att den tidigare positiva trenden bland företagskonkurser i landet är bruten. Konkurserna inom hårt utsatta branscher ökar, där ibland hotell- och restaurangbranschen (+12% fler konkurser), transportbranschen (+26%) men även partihandeln (+16%). Konkurserna inom byggindustrin samt detaljhandeln minskar dock. 

“Under 2020 såg vi kraftiga konkursökningar inom vissa branscher under mars, april och maj. Då gick många redan svaga bolag i konkurs. Fram tills idag har vi sett en återhämtning bland konkurserna, men nu tycks den positiva trenden vara över. Även om läget är tufft just får vi inte glömma att pandemins ekonomiska effekter har begränsats till relativt få branscher”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Senaste numret