Konkurserna i hotell- och restaurang ökar dramatiskt i Stockholm

Hotell- och restaurang är den bransch som drabbats hårdast av konkurserna under aprils tre första veckor, skriver Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

Jämfört med samma period i fjol är ökningen 286 procent och antalet anställda som berörs har ökat med nästan 1 500 procent i jämförelse med samma period förra året.

– April kommer att summeras som en mörk och destruktiv månad som drabbat besöksnäringens företag och deras anställda särskilt hårt. Tyvärr har vi nog inte sett slutet på detta än och många företag kämpar för livet just nu, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har tidigare analyserat bortfallet av konsumtion från utländska gäster mellan 15 mars och midsommar. Sammantaget försvinner uppskattningsvis 36 miljarder kronor i konsumtion från landet och Stockholms andel av det är cirka 13,1 miljarder kronor.

Effekterna har redan börjat synas i konkursstatistiken.

Under de första tre veckorna i april månad har 54 företag som är verksamma inom hotell och restaurang i Stockholms län gått i konkurs. Det innebär en ökning på 286 procent jämfört med samma tidsperiod föregående år.

Antalet anställda som berörs av dessa konkurser är 696, vilket ska jämföras med endast 44 under samma period föregående år. Det innebär en ökning på 1 482 procent.

Stockholms Handelskammare välkomnar de insatser som regeringen så här långt vidtagit för att möta pandemins negativa effekter på företag och jobb, men menar att det trots allt är för små insatser som gjorts.

– Konkurserna talar sitt tydliga språk, det har inte varit tillräckligt starka insatser. Vi tror att man skulle behöva ha en kostnadsram på omkring 400 miljarder kronor specifikt dedikerad för att understödja företagen och jobben. Över tid kommer det vara väl investerade pengar som kan säkra jobb, tillväxt och i förlängningen hela samhällets välstånd efter den omedelbara krisen, säger Stefan Westerberg.

Foto: iStock/NoSystem images

Senaste numret