Kommuner får bakläxa för hantering av alkoholtillstånd.

Planering och god framförhållning är A och O när du ska starta en restaurang. Men ibland står byråkrati och formalia i vägen för en öppning, allt enligt en granskning gjord av Näringslivets Regelnämnd (NNR) som visar att skillnaderna är stora mellan kommuner vad gäller alkoholtillstånd och tillsyn. När det i Malmö och Stockholm går på i snitt en vecka att få besked om alkoholtillstånd, behöver kommuner som Båstad, Sollentuna och Älvdalen tre månader på sig. ”Ska du öppna en restaurang  är planering jätteviktigt. En ny krögare som skaffat sig lokal och leverantörer och därefter ansöker om alkoholtillstånd hinner gå i konkurs om det tar tolv veckor till beslut”, säger August Liljeqvist på NNR”. Även årsavgifterna varierar från kommun till kommun. När Jokkmokk tar ut en årsavgift på 700 kronor för sin tillsynsverksamhet, tar Oskarshamn ut 29 000 kronor. Enligt NNR bör det ta maximalt tre veckor för en kommun att ta beslut om ett alkoholtillstånd och kommunens avgifter bör ha en tydligare koppling till vad restaurangen kan förvänta sig av kommunens motprestation. Bara knappt en tredjedel av kommunerna har en tydlig styrning mot att tillsynsverksamheten ska ha ett näringslivsfrämjande perspektiv.  

Foto: istockphoto/Vershinin

Senaste numret