Kockassistentutbildning ska ge långtidsarbetslösa kvinnor jobb

Restaurangakademien har i samarbete med Tillväxtverket startat en kockassistentutbildning. Syftet är att möta bristen på personal i besöksnäringen samt att få långtidsarbetslösa kvinnor i arbete. Utbildningen sker med hjälp av Jobbtorget som rekryterat deltagarna.

– I första hand önskar näringslivet kockar då kockbristen är alarmerande stor. Förhoppningen är att snabbt få kockassistenterna i arbete och att de genom arbetslivserfarenhet sedan blir kockar, säger Hanna Halpern, vd på Restaurangakademien och initiativtagare till projektet.

I mars började 19 deltagare utbildningen efter en förberedande kurs på Jobbtorget Globen. Under fyra veckor fick de utöver matlagning lära sig råvaruhantering, hållbarhet, köksterminologi, hygien med mera. Kunskapen befästs sedan genom fem veckors praktik.

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett diplom från Restaurangakademien. Väl i arbete kan de sedan arbeta sig upp till att bli kockar och validera sina yrkeskunskaper. Kockassistensutbildningen är ett tvåårigt projekt med en utbildningsstart per termin.

Senaste numret