Jens Heed ny projektledare på Visit Sweden

Visit Sweden har tillsatt Jens Heed som övergripande projektledare för det program för måltidsturism som Visit Sweden driver tillsammans med svenska regioner. Jens Heed har tidigare varit analyschef på Tillväxtverket och regeringskansliets samordnare för statens tidigare satsning Sverige – det nya matlandet.

Visit Sweden vill få fler turister att upptäcka Sverige genom mat och dryck. Sedan ett drygt år driver Visit Sweden ett program som ska positionera Sverige som måltidsdestination och få internationella turister att spendera mer på restauranger och livsmedel. Programmet har tilldelats medel från Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket för perioden 2017 till och med 2021 och omfattar tillsammans med deltagande svenska regioner totalt 57 miljoner kronor.

Jens Heed tillträdde tjänsten som projektledare i slutet av januari.

Senaste numret