Hotell- och restaurangfacket förlorar medlemmar

Hotell- och restaurangfacket (HRF) fortsätter att förlora medlemmar. Målet om 40 000 medlemmar känns idag långt borta. Under 2022 gick man från 26 204 till 25 206 medlemmar. Samtidigt går HRF nu in i förhandlingar med arbetsgivarorganisationen Visita, där man kräver 4,4 procents löneökning och att minimilönerna höjs med 1371 kronor. Visita argumenterar däremot för rimliga lönehöjningar och är inte intresserade av att röra minimilönerna. Nuvarande avtal löper ut 31 mars.

Senaste numret