Gondolen tvingas flytta

Lokaltidningen Mitt i avslöjade i går att fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB har sagt upp hyresavtalet för restauranglokalen i Katarinahissen där Eriks Gondolen ligger. Restaurangen har ett år på sig att flytta. Detta motiveras med att lokalen och byggnaden ska byggas om.

Enligt Mitt i motsätter sig Eriks Gondolen uppsägningen. Hos Hyresnämnden begär restaurangen att nämnden går in och medlar och antingen förlänger hyrestiden, alternativt förlänger hyrestiden och bedömer storleken på en ekonomisk ersättning.

Mitt i skriver vidare att i ansökan till Hyresnämnden skriver ombudet för Eriks Gondolen att en flytt från Katarinahissen betyder att verksamheten måste upphöra:

”Det är svårt att hitta en lämplig ersättningslokal, då verksamheten och byggnaden är tätt förknippad med varandra (både ur ett geografiskt och historiskt perspektiv).”

Eriks Gondolen ligger också i en tvist med Stockholms stad vilka de stämt på 11,2 miljoner kronor, detta för att restaurangen lidit stor ekonomisk skada av Slussenbygget som skapat buller och avstängningar sedan tre år tillbaka.

Senaste numret