Frida Ronge ambassadör för Hungerprojektet

Frida Ronge, gastronomisk ledare på Tak, har blivit ambassadör för Hungerprojektet som har som syfte att avskaffa hunger och fattigdom i världen.

– Mat på bordet är en mänsklig rättighet, ändå går 822 miljoner människor och lägger sig hungriga varje dag. Det känns helt rätt att få vara en röst för Hungerprojektet och bidra till att stärka kvinnor som kämpar för att ta sina familjer ur hunger. Jag hoppas att jag kan bidra med att göra den här frågan mer synlig, säger Frida Ronge.

Hungerprojektet arbetar med samhällsledd utveckling i byar på landsbygden i Afrika, Asien och Latinamerika. Utgångspunkten är alltid att stärka flickor och kvinnor, så att flickor får möjlighet att gå i skolan och kvinnor kan starta företag. När kvinnor får rätten och möjligheten att delta i samhället på lika villkor som män, då utvecklas hela samhällen positivt.

Många av de människor som nås av Hungerprojektets program lever på fattig landsbygd med småskaliga jordbruk som enda källa till försörjning. Dessa människor är de som gör minst ekologiskt fotavtryck samtidigt som de drabbas hårdast av klimatförändringar, när oförutsett väder gör att en hel skörd kan gå förlorad i torka eller översvämning.

Fridas roll som ambassadör kommer att innebära engagemang i olika projekt, event och insamlingskampanjer.

Samarbetet tar fart under 2020 men redan nu är förberedelser igång för att stå helt startklara i januari.

Senaste numret