Framtidens fisk simmar i svenska ladugårdar

I samarbete med Gårdsfisk

Med sitt integrerade lant- och vattenbruk låter Gårdsfisk svenska bönder föda upp fisk på sina gårdar. Det skapar inte bara en levande landsbygd, det ger oss också lokalt uppfödd fisk som bidrar till minskat överfiske och övergödning.

Enligt FN:s livsmedelsoch jordbruksorgan är 90 procent av alla fiskarter maximalt fiskade eller överfiskade. Samtidigt uppskattar Stockholm Resilience Center att konsumtionen av fisk kommer att fördubblas till 2050. Det säger sig självt att vi behöver tänka om.

– Vi kan inte fortsätta som vi gjort. Vi behöver ta hand om våra hav och fisken som bor där och hitta smartare sätt att ge oss människor mat på bordet. Med vårt integrerade lant- och vattenbruk låter vi svenska bönder föda upp fisk på sina gårdar, vilket skapar en levande landsbygd och ger oss lokalt uppfödd fisk som bidrar till minskat överfiske och övergödning, säger Johan Ljungquist, marinbiolog och grundare av Gårdsfisk.

Fotografiska och Restaurang Oxenstiernan väljer Gårdsfisk
Sedan starten 2014 har fokus för restaurangen på Fotografiska legat på hållbar mat med minimal påverkan på jordens ekosystem. Bland annat tar de enbart in fisk uppfödd av svenska bönder.

– Vi är väldigt noga med att maten vi serverar kommer från bra ställen där hela näringskedjan är miljöanpassad. Gårdsfisk ligger helt i linje med vad vi tror på. Havet är extremt illa ansatt av övergödning och överfiske. Gårdsfisk är ett väldigt bra alternativ som uppfyller kriterierna för miljöcertifierad och grönlistad fisk och därför var samarbetet självklart för oss, säger Martin Wall, kökschef på Fotografiska.

I ett 400 år gammalt hus på Östermalm ligger Restaurang Oxenstiernan. Här bjuder Elvira Lindqvist och hennes personal på en meny präglad av kvalitet och omsorg om naturen. Det gäller inte minst fisken, som kommer från Gårdsfisk.

– Vi har haft ett tätt samarbete med Gårdsfisk i flera år så jag vet att de jobbar på ett cirkulärt och hållbart vis. Det gör att jag kan stå för Gårdsfisk till hundra procent inför gästen. På samma sätt som vi kan berätta varifrån morötterna och kålen kommer, kan vi berätta historien om Gårdsfisk, säger Elvira Lindqvist.

 

Senaste numret