Foodora svarar på kritiken

Nu växer kritiken mot mattjänsten Foodora efter uppmärksamheten i bland annat Sydsvenska Dagbladet. Enligt tidningen tar Foodora först ut en avgift av kunden och dessutom en avgift på 30 procent på notan av restaurangen. Foodora har köpt upp konkurrenterna Mat24 och Hungrig.se och har idag en dominerande position på marknaden. I samband med uppköpen höjdes priserna från i snitt 19 procent till 30 procent, någonting många restauranger nu klagar på. Foodora har också fått kritik för hur de behandlar sina anställda; med stress och ovärdiga arbetsförhållanden. Restaurangvärlden fick en intervju med Hans Skruvfors, VD på Foodora om hur de själva ser på kritiken.

Stämmer det att avgifterna för krogarna höjdes från i snitt 19 procent till 30 procent efter era köp av Mat24 och Hungrig?

“Vi har samma prismodell som tidigare. Vår prismodell är baserad på den försäljning som restaurangerna får genom att vara anslutna till oss. Får de inga orders via oss kostar det ingenting. För restauranger och butiker som väljer att ansluta sig till oss, gäller en provision som täcker kostnader för våra buds löner, administration, kortavgifter, kundtjänst, löpande uppdatering av produkt, marknadsföring. Sedan tillkommer en mindre startavgift som bland annat är för tekniken, alltså orderplattan som visar restaurangens inkommande beställningar, som vi tillhandahåller. De som använder sig av egna bud, tar vi en lägre provision för, och de som vill använda sig av våra anställda tas en högre provision ut. Som i alla andra branscher behöver vi ta ut en provision/marginal för att kunna utföra vår service, exempelvis att ge våra bud skäligt betalt (140 kr/h i snitt). Några restauranger hade en annan prisnivå hos Hungrig. De har nu samma prismodell som alla våra restauranger och butiker har i Sverige.”

Planerar ni några förändringar för era anställda till följd av artiklarna i bl a Sydsvenskan?

Absolut, vi har börjat och kommer införa åtgärder som gör att vi kan bli ännu bättre. Våra mål är helt enkelt att bli så bra som möjligt.”

Hur känns det att få sån här kritik? “

Vi är såklart ledsna om felaktigheter inträffat, och dessa misstag ska rättas till så de inte händer i framtiden.” 

Vad gör ni för att undvika detta i framtiden?

“Det pågår just nu ett intensivt arbete med att hantera vår kraftiga tillväxt och vi gör ett antal saker på kort och längre sikt. Vi fortsätter med att lyssna och ta in information från allt från medarbetare till restauranger. Detta blir en del av ett underlag som visar vilka åtgärder vi måste vidta. Vi ser också över kommunikationsvägar och ökar frekvensen i den kontinuerliga kommunikationen med medarbetare och chefer specifikt. Detta gör vi för att införa förbättringar, säkerställa att informationen når fram och för att hela tiden delge alla medarbetare status kring utvecklingen som sker på Foodora. Ledningen på Foodora har även ett viktigt ansvar att kontinuerligt jobba med kulturen i bolaget. Vi har också tillsatt arbetsgrupper som snabbt kan hantera ärenden och se över rutiner samt policys.”

Senaste numret