Flippin’ Burgers räddas från konkurs.

I mars ansökte Jaydub AB – bolaget bakom Flippin’ Burgers – om rekonstruktion som en direkt följd av Coronakrisen. ”Det är ett effektivt verktyg för att ge oss ett konkursskydd och arbetsro att försöka ta oss ur krisen”, sa vd:n Jon Widegren vid tillfället. Nu står det klart att Flippin’ Burgers, som startade som ett hål i väggen 2012, köps upp av Hamburgerkedjan Tugg Burgers, enligt Breakit.  Tugg Burgers startade i Borås för sex år sedan och finns i sju städer runt om i Sverige. De två bolagen kommer att drivas separat även i fortsättningen.

Foto: Björn Terring

Senaste numret