Diskkorg på lut ger serveringsklara glas direkt ur diskmaskinen

Med Diskomats patenterade diskkorgstilt får du serveringsklara glas direkt ur diskmaskinen. Den manuella poleringen av glasen och hanteringen av blöta handdukar rationaliseras bort samtidigt som diskrumsgolvet hålls torrt och halkfritt.

Resultatet blir ett effektivare flöde i diskrummet och att rena och kristallklara glas kommer snabbare tillbaka in i kundservicen.  

Diskkorgstilten är dessutom enkel att komma igång med, säger Gösta, vd på Diskomat som ligger bakom innovationen. – Du sorterar som vanligt i dina diskkorgar.

Diskkorgtilten är en separat ram som diskkorgen placeras ovanpå innan den ställs in i diskmaskinen. Lutningen som ramen skapar minimerar den ”pöl” av vatten som annars ligger kvar i glasens fötter när diskkorgen kommer ut från diskmaskinen. Vattnet som redan vid små rörelser rinner ner över glasens kupa och vidare ner på golvet skapar ett betydande dubbelarbete i diskrummet. Bland annat i form av polering av glasen, hantering av blöta handdukar och återkommande torkning av diskrummets golv.

Rationaliserar bort många liter överflödig vatten

Varje diskkorg som kommer ut ur diskmaskinen tar med sig ungefär två deciliter sköljvatten ut i diskrummet. Under ett arbetspass kan det innebära en hantering av upp till åtta liter vatten. – Alla som arbetar i ett diskrum vet vilken oreda och hur mycket tidskrävande merarbete vatten på fel ställe skapar. 

En optimerad diskmaskin som sparar tid, energi, vatten och kemikalier

Korgtilten minimerar inte bara de manuella processerna i diskrummet, fortsätter Gösta. Även den maskinella diskprocessen optimeras, vilket märks genom färre driftstörningar och därmed färre omstarter, som alltid inkluderar tids- och energikrävande vattenuppvärmningar och tillsättning av nya kemikalier. Dessa optimeringar uppnås genom att diskvattenmiljön/kvaliteten i varje fas hålls intakt längre då en betydligt mindre mängd vatten följer med glasen mellan de olika diskfaserna.

Med vår diskkorgstilt har vi förfinat diskprocessen ytterligare och därmed skapat besparingar av tid- energi- och kemikalier hos restauranger och storkök. Som ju i slutänden alltid ändar upp i en bättre ekonomi.

 

För ytterligare information, kontakta:

Gösta Torssell, Vd på Diskomat – modern diskhantering

Telefon: 08-794 06 40

Mail: g.torssell@diskomat.com

Hemsida: www.diskomat.com

Senaste numret