”Det är viktigt att vi i branschen vet vad som gäller för att inte bidra till förvirringen.” 

Hej Jens Dolk på K-Märkt-restauranger som tagit fram en lathund som tydliggör reglerna i branschen efter Corona-pandemin.

Er lathund tydliggör vad man FÅR göra, vad man KAN göra och vad man BÖR göra när det gäller arrangemang och fester, kan du berätta mer?

”Jag upplevde att det fanns en stor förvirring bland kunder, gäster och inte minst i branschen om vad man får och kan göra. Jag själv var också förvirrad och när jag började kontakta polis och myndigheter fanns förvirringen även där. Så jag grottade ner mig, fick hjälp av Visita och satte till slut ihop lite frågor och svar som förhoppningsvis underlättar för alla parter.”

Vad har varit det svåraste under Corona-pandemin för dig som restaurangägare?

”Att hela tiden ta dag-till-dagbeslut och att inte ha något att förhålla sig till och planera inför. Samt att mitt i alla svarta stunder lyckas hitta energin som krävs för att ta företaget genom krisen.”

Hur ska branschen agera och tänka framåt?

”Vi ska inte vänta på att det skall bli som som förr (även om det faktiskt kanske blir det så småningom). Vi ska vara mer flexibla än någonsin. Ändra, justera och adaptera till de tider vi lever i. Vill vi få gång mötes- och event-industrin är det viktigt att vi i branschen unisont vet vad som gäller så vi inte bidrar till förvirringen.”

Senaste numret