”Centerpartiet har pushat regeringen framför sig.”

Restaurangvärlden fick en intervju med Rickard Nordin, ekonomipolitisk talerperson för Centerpartiet, som tillsammans med regeringen och Liberalerna står bakom några av stödpaketen riktade till bl a Restaurangbranschen.

Vilken av åtgärderna (som berör vår bransch tydligast) tycker ni är de viktigaste och i så fall varför?

“Alla åtgärder är viktiga på olika sätt. För den som blir helt nedstängd är det helt avgörande med nedstängningsstöd, men det hjälper ju ingen som inte får det beskedet. När det är regeringens restriktioner som gäller är det förhöjda omställningsstödet viktigt i kombination med korttidspermitteringen. Att sänka arbetsgivaravgiften är också en viktig åtgärd på marginalen, men självklart inte lika omfattande som de övriga.” 

Finns det något av ovanstående åtgärder som C skulle vilja förstärka ytterligare? I så fall hur och varför?

“Vi utesluter inte att det behövs ytterligare stödåtgärder om restriktionerna förstärks eller förlängs längre än den period vi redan beslutat om stöd för.”

Finns det några förslag signerade C – som ni INTE fått gehör för och som därmed inte presenteras. I så fall vilka?

“Vi för kontinuerliga diskussioner med regeringen om olika typer av stödåtgärder. Där har vi spelat in många olika idéer. Att avslöja vissa av dem här skulle göra det svårare att få igenom dem i kommande förhandlingsrundor om restriktionerna skulle skärpas ytterligare eller krisen bli än djupare. Företagare i Sverige, oavsett bransch, kan vara trygga med att Centerpartiet har pushat regeringen framför sig i de här frågorna och vi kommer fortsätta driva på för kraftfulla stöd och snabbare utbetalningar.”

Det finns ett glapp mellan åtgärder/restriktioner som genomförs – och stödpaketen – ett glapp som drabbar småföretagarna hårt. Varför är det så? 

“Regeringen är de som fattar beslut om restriktionerna, de ekonomiska stödpaketen är även vi och Liberalerna med och förhandlar. Hade vi haft kunskap om regeringens planer på ökade restriktioner hade vi kunnat ta hänsyn till det i förhandlingarna. Tyvärr får inte heller vi beskeden förrän på presskonferenserna och behöver då förhandla i efterhand, vilket leder till ett glapp. Bäst hade såklart varit att få allt i ett paket.”

Varför har Sverige inte lyckats bättre med att rädda jobben och hålla ner arbetslösheten – trots att vi INTE stängt ner som våra grannländer?

“Det är en komplex fråga att svara på och kommer säkerligen vara något som nationalekonomer kommer analysera i efterhand. Än är vi inte igenom krisen och det är därför vanskligt att dra slutsatser redan nu.”

Besöksnäringen i allmänhet – och restaurangbranschen i synnerhet är en sårbar bransch med låga marginaler, samtidigt som man har många unga och nyanlända på lönelistorna. Vad är ert besked till vår bransch inom den närmaste framtiden? Vad ska man göra för att överleva?

“Vårt besked är att vi kommer fortsätta jobba oförtrutet för att få igenom kraftfulla stöd för de företag som drabbas. Vi har pushat regeringen framför oss när det gäller företagsstöd genom hela pandemin och kommer fortsätta göra det. De enskilda företagen vet bäst hur marknaden ser ut, jag är imponerad över hur många har ställt om på olika sätt, eller anpassat sin verksamhet efter de restriktioner som finns. Det visar på ett starkt engagemang och beslutsamhet som jag uppskattar och vill hjälpa på de sätt jag kan.”

Senaste numret