Billigare att klimatkompensera för företag

Nu blir det 22 procent billigare för alla svenska företag att klimatkompensera. Bakgrunden är en dom gällande Arla som kom i fredags, och som innebär en ändrad rättspraxis.

Fredag den 29 juni kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen att ”ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.”

Redan tidigare ville Arla att utgifter för klimatkompensation skulle vara avdragsgilla, men mejerijätten fick avslag på sin begäran från Kammarrätten i Stockholm. Skälen till beslutet var att utgifterna snarast sågs som en förbättring av företagets image – rätten menade att de saknade ett direkt samband med företagets verksamhet.

Även Max har ett i det närmaste identiskt fall hos Högsta Förvaltningsdomstolen. För hamburgerkedjan betyder fredagens besked en återbäring från skatteverket för åren 2012 till 2017 men framförallt blir det alltså – enligt Max – 22 procent billigare för alla svenska företag att klimatkompensera.

– Vi är glada och lättade att klimatkompensation äntligen blivit avdragsgillt inte bara för oss utan för alla företag. Att rättspraxisen ändrats är en seger för jordens klimat, säger Richard Bergfors, VD på MAX Burgers.

Senaste numret