Antalet bryggerier ökar i Sverige

År 1995 fanns det 18 bryggerier i Sverige, fem år senare fanns det 39. Idag finns det 453. Och tillväxten stannade inte under krisåret 2020, då över 40 nya bryggerier startade i Sverige. 

“Det är roligt att många vill satsa på ett eget bryggeri. Svensk öl från såväl större som mindre bryggerier håller hög klass även i en internationell jämförelse”, säger Sveriges Bryggeriers VD Anna-Karin Fondberg. Under pandemin har restaurangbranschen drabbats av begränsande öppettider och restriktioner kring alkoholservering. Det har gjort det svårt för svenska bryggerier att sälja öl på fat. I stället har de flesta bryggerierna fått lita på alkoholfria produkter via dagligvaruhandeln och försäljning på Systembolaget.

“Systembolaget har en stark ställning och har under pandemin varit en stabil aktör som gett bryggerierna en chans att nå ut med sina produkter”, säger Fondberg. En effekt av restriktionerna och de stängda gränserna är att gränshandel mot Tyskland upphört och att svenskarna istället ökat sina inköp på Systembolaget. “För de bryggerier som främst jobbat mot krog- och besöksnäring är det förstås tungt. Vi har ännu inte sett de långsiktiga konsekvenserna av pandemin”, förklarar Anna-Karin Fondberg.

Senaste numret