Fia Gulliksson promoveras i dag

Under en högtidlig ceremoni installeras i dag nya professorer och doktorer samt promoveras hedersdoktor på Mittuniversitetet i Östersund. Ceremonin är öppen för alla intresserade och innehåller sång och musik samt salutskott av Jämtlands fältartilleri.

De nya hedersdoktorerna som utsetts vid Mittuniversitetet är alla personer som på olika sätt varit betydelsefulla för antingen universitetets utveckling eller regionen. Som en av hedersdoktorer välkomnas under högtiden Fia Gulliksson, matambassadör i Jämtland.

I ett pressmeddelande från Mittuniversitetet beskrivs Fia Gulliksson så här:

En framgångsrik matkreatör och entreprenör som förenar hög gastronomisk kvalitet med ett starkt hållbarhetsperspektiv. Hon utsågs 2010 till Jämtlands matambassadör och hon har skapat en rad projekt och hållbara varumärken som bidrar till regional utveckling och som sätter Jämtlands län på kartan. Genom sitt passionerade och kreativa engagemang för resurseffektiv och hållbar utveckling är hon en inspiratör för universitetets forskning och utbildning.

(Foto: Tina Stafrén.)

Senaste numret