9 av 10 är för ursprungsmärkning på kött på restauranger

9 av 10 tycker att det är bra att Livsmedelsverket kräver ursprungsmärkning av kött på restauranger. Åtminstone enligt vår egen undersökning på Instagram där drygt 600 personer (företrädelsevis i restaurangbranschen) vädrade sina åsikter. 

Senaste numret