100 procent biogas på Svenska Brasseriers restauranger

Svenska Brasseriers restauranger, där bland annat Sturehof och Riche ingår, går över till att laga mat på förnybar energi. Krogarna har tecknat ett avtal med Stockholm Gas som kommer att leverera 100 procent biogas.

Stockholmskrogarna Sturehof, Riche, Teatergrillen, Taverna Brillo och Luzette kommer att börja tillaga maten med 100 procent grön gas. Med biogasen får restaurangerna ett kretsloppstänkande där matavfall och annat organiskt material tas tillvara för att framställa gas. Restprodukten blir också ett naturligt gödsel som kan användas för att odla ny mat. Genom detta är restaurangerna med och bidrar till en alltmer cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen. Stockholm stads målsättning till år 2020 är att minst 70 procent av stockholmarnas matavfall ska samlas in för att kunna ombildas till biogas.

Senaste numret