Riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning

Riksdagens Socialutskott vill att regeringen verkar för en lagstiftning som tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som vin och öl – så länge det inte hotar Systembolagets monopol. Det skriver lantbrukstidningen ATL.

Utskottets betänkande med förslaget om tillkännagivande till regeringen är inte offentliggjort än, och det går därför inte att veta hur utskottet resonerar kring villkoret om Systembolagets bevarade monopol.

Riksdagen väntas besluta i frågan i slutet av april. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget. Ett tillkännagivande har ingen tvingande effekt, men regeringen måste redogöra för riksdagen att den övervägt uppmaningen. Under ett valår, som i år, får de lite större tyngd, som en fingervisning om vilken politik en eventuell ny regering kan tänkas föra, skriver ATL.

Foto: Miriam Preis för Restaurangvärlden/Svenska Måltider, från Arilds Vingård

Senaste numret