Nyheter Arkiv / Gondolen tvingas flytta

Gondolen tvingas flytta

Lokaltidningen Mitt i avslöjade i går att fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB har sagt upp hyresavtalet för restauranglokalen i Katarinahissen där Eriks Gondolen ligger. Restaurangen har ett år på sig att flytta. Detta motiveras med att lokalen och byggnaden ska byggas om.

Enligt Mitt i motsätter sig Eriks Gondolen uppsägningen. Hos Hyresnämnden begär restaurangen att nämnden går in och medlar och antingen förlänger hyrestiden, alternativt förlänger hyrestiden och bedömer storleken på en ekonomisk ersättning.

Mitt i skriver vidare att i ansökan till Hyresnämnden skriver ombudet för Eriks Gondolen att en flytt från Katarinahissen betyder att verksamheten måste upphöra:

”Det är svårt att hitta en lämplig ersättningslokal, då verksamheten och byggnaden är tätt förknippad med varandra (både ur ett geografiskt och historiskt perspektiv).”

Eriks Gondolen ligger också i en tvist med Stockholms stad vilka de stämt på 11,2 miljoner kronor, detta för att restaurangen lidit stor ekonomisk skada av Slussenbygget som skapat buller och avstängningar sedan tre år tillbaka.