Oaxen fixar folkfest

Finns det ett mer naturligt sätt för människor från olika kulturer att mötas än kring måltiden? Det tror inte initiativtagarna till en folkfest på tema...