Nyheter Arkiv / Regeringens nya ekomål

Regeringens nya ekomål

I går presenterade regeringen en handlingsplan med ett 40-tal insatser för att nå livsmedelsstrategins mål om fler jobb, bättre lönsamhet och ökad export inom livsmedelsbranschen.

Ett av regeringens mål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk mark år 2030. Samma år ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen bestå av certifierade ekologiska produkter.

Handlingsplanen innehåller ett 40-tal insatser för att uppnå målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin. För genomförandet av livsmedelsstrategin satsar regeringen fram till år 2019 drygt en miljard kronor.

Några exempel på åtgärder som presenterades i denna första vända är att det ska bli lättre för företag att nå nya marknader utanför EU, att utveckla nyckelhålsmärkningen, mer likvärdiga livsmedelskontroller och minskat matsvinn. Dessutom tillsätts ett nationellt råd för livsmedelsstrategin i syfte att stärka utbytet mellan det offentliga och livsmedelskedjans aktörer.

– Svensk livsmedelsproduktion ska öka och fler ska välja att lägga svensk mat på sina tallrikar. Det ska bli lättare för företag att nå nya marknader. Satsningar ska göras på forskning och innovation för att vår industri ska vara konkurrenskraftig och för att vi ska hitta framtidens livsmedel som når hela vägen till oss konsumenter. Satsningar på regelförenklingar ska göra att företag känner att det är lätt att göra rätt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.